Pregons i bans

COBRAMENT DELS REBUTS D’AIGUA, BROSSA I CLAVEGUERAM

EL SR. ALCALDE FA SABER QUE DEL DIA 17 D’AGOST AL 10 DE SETEMBRE DE 2020 ESTARAN AL COBRAMENT ELS REBUTS D'AIGUA, BROSSA I CLAVEGUERAM CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE L'ANY 2020. ALS CONTRIBUENTS QUE TENEN FETA LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT D'AQUESTS...

read more

TAXA DE MANTENIMENT CEMENTIRI

L'Ajuntament del Morell informa que a partir d’aquest any 2020 el cobrament de la Taxa del Manteniment del Cementiri Municipal es trasllada a BASE – Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona. Per aquest motiu, cal que tothom que sigui titular d’alguna concessió...

read more

NOU HORARI DEIXALLERIA

LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT COMUNICA QUE A PARTIR DEL DIA 1 DE MAIG DE 2020 L'HORARI DE LA DEIXALLERIA SERÀ EL SEGÜENT: DILLUNS: TANCATDIMARTS, DIMECRES, DIJOUS I DIVENDRES: DE 9 A 13 H I DE 15 A 18 HDISSABTE: DE 10 A 13 H I DE 15 A 18 HDIUMENGE: DE 9 A 15 H EL...

read more