Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /usr/home/elmorell.cat/web/index.php on line 5
Pregons i Bans - Ajuntament del Morell

BAN FASE D'EMERGÈNCIA

BAN DE L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

NOTIFICACIÓ D’ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DEL MORELL EN FASE D’EMERGÈNCIA

Eloi Calbet Ferran, alcalde del Morell, pels poders que tinc, i una vegada reunit el comitè d’emergències municipals.

DECLARO:
ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal en fase EMERGÈNCIA, a causa de l’activació en fase d’emergència del PLA PROCICAT per malalties emergents.

CONSTITUÏT el Comitè d’Emergències municipal

BAN restriccions

L’Il·lm Sr Eloi Calbet Ferran alcalde de l’Ajuntament del Morell,


INFORMO

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

El Morell, 15 de març de 2020

BAN D’ALCALDIA - PLA D'ACCIÓ DAVANT DEL COVID-19

Eloi Calbet Ferran, alcalde del Morell dona coneixement a la població del decret d’alcaldia 2020-0207 de 14 de març de 2020, on s’adopten els següents acords i mesures una vegada reunit el comitè d’emergències municipal del Morell, en relació al pla d’acció davant del COVID-19:

1. Se suspenen o ajornen totes les activitats d’oci, culturals i religioses que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. Qualsevol altra activitat que comporti una assistència inferior a 1.000 persones es podrà celebrar, però només si s’ocupa un terç de l’aforament autoritzat. L’objectiu és garantir una distància suficient entre els assistents. La prohibició implica tots els esdeveniments celebrats al municipi, en espais oberts o tancats, i tant si són oferts per organitzadors públics com per privats.

2. En conseqüència, l’Ajuntament suspèn tots els actes lúdics, socials i de qualsevol altra índole, organitzats per l’Ajuntament i que impliquin la concentració de grups de persones.

3. La cancel·lació de l’activitat quotidiana que té lloc a les instal·lacions municipals: Llar d’Infants, escola de Música, pavelló municipal, centre de dia/casal d’avis, espai de lleure i centre cultural/teatre auditori; se suspèn el mercat municipal.

4. Ordenar el tancament de terrasses d’aquells establiments que no estiguin afectats pels tancaments de bars i restaurants. En conseqüència, s’ordena no liquidar la taxa de terrasses a tots els establiments per al període en que estigui vigent aquesta mesura.

5. Ordenar el tancament de parcs públics i la granja dels frares a fi i efecte d’evitar aglomeracions de gent i contacte entre persones. Aprofitar aquest període per a fer tasques de fumigació i desinfecció.

6. Suspendre l’atenció al públic a l’Ajuntament del Morell en qualsevol horari. Únicament es disposarà d’atenció al públic per qüestions relacionades amb el padró municipal i fets d’urgència que així siguin valorats, prèvia cita mitjançant el telèfon de l’Ajuntament 977840617.

7. Que es garanteixin els serveis bàsics a nivell municipal tals com el subministrament d’aigua, neteja viària, registre municipal i padró d’habitants, atenció en cas d’haver-hi difunts. En cas d’haver de realitzar algun tràmit o gestió amb l’Ajuntament, es recomana fer-ho a través de la seu electrònica, o bé mitjançant consulta telefònica al 977840617 en horari d’oficina.

8. Desenvolupar un pla de teletreball i nova organització per als treballadors i treballadores municipals a partir de dilluns dia 16 de març i fins a nou avís.

9. Suspendre tota activitat institucional, així com la convocatòria de reunions i òrgans col·legiats fins a nou avís, excepte la convocatòria del comitè d’emergència municipal.

10. Es recomana evitar les aglomeracions i els espais de concurrència pública, i quedar-se a casa.

11. Es recomana seguir les pautes d’higiene indicades per les autoritats sanitàries que es troben emmarcades dins de les recomanacions que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya fa a través de la web Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

12. Instar a la ciutadania a romandre a casa seva i evitar desplaçaments innecessaris.

L’Ajuntament informarà puntualment de qualsevol novetat al respecte d’aquest assumpte.

Xarxes Socials

Contacte

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
 977 84 06 17
 977 84 20 56
 Plaça Era del Castell, 5 El Morell 43760